Labrys Kyrgyzstan :: организация ЛГБТИКС сообществ Кыргызстана

Авторизация:  Вход | Регистрация

ТРАНСГЕНДЕРДИК, ТРАНССЕКСУАЛДЫК ЖАНА ГЕНДЕРДИК КОНФОРМДУУ ЭМЕС АДАМДАРГА МЕДИЦИНА–СОЦИАЛДЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА КӨРСӨТМӨ

ТРАНСГЕНДЕРДИК, ТРАНССЕКСУАЛДЫК ЖАНА ГЕНДЕРДИК КОНФОРМДУУ ЭМЕС АДАМДАРГА МЕДИЦИНА–СОЦИАЛДЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА КӨРСӨТМӨ

Бул көрсөтмө трансгендердик, транссексуалдык жана гендердик конформдуу эмес адамдарга медицина-социалдык жардам көрсөтүү боюнча улуттук стандарт болуп эсептелинет.

Эксперттер кеңеши менен клиникалык көрсөтмө/протоколдордун негизинде кабыл алынган жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2017-жылдын 18-январындагы №42 буйругу менен бекитилген.

Көрсөтмөнү түзүүнүн максаты: саламаттык сактоонун бардык деңгээлдериндеги жана Кыргыз Республикасынын башка ведомстволорундагы медициналык адистерди, ошондой эле бардык кызыктар жактарды трансгендердик, транссексуалдык жана гендердик конформдуу эмес адамдарга медицина-социалдык жардам көрсөтүү боюнча стандарттар менен камсыздоо. Трансгендердик, транссексуалдык жана гендердик конформдуу эмес адамдарга медицина-социалдык жардам көрсөтүү коопсуз жана эффективдүү түрдө адамдын өзүнүн гендердик окшоштугунда, ден соолугунун абалын жана жашоо шартын жакшыртуусунда, психологиялык эсенчилигинде жана каадырына, теңдигине, адам укугуна сый мамиле кылуунун негизинде өзүн өстүрүшүндө (реализациялоошунда) максималдуу комфортко жетишине көмөктөшүүгө багытталган.

Бул көрсөтмө эл аралык профессионалдык коомчулуктук негизги позицияларына – илимий негизделген саламаттык сактоонун көз караштарына жана эксперттик консенсустарга таянат. Көрсөтмөнүн тексти трансгендерлердин ден соолугунун бүткүл дүйнөлүк профессионалдык ассоциациясынын 7-версиясындагы «Трансгендердик, транссексуалдык жана гендердик конформдуу эмес адамдарга медициналык жардам көрсөтүү стандарттарына» негизделген.

Көрсөтмө жеке керектөө рамкаларында, сунушталган стандарттардын негизинде
медицина-социалдык жардам көрсөтүүгө муктаж трансгендердик, транссексуалдык
жана гендердик конформдуу эмес адамдардын бардык топторуна карата колдонула
алат.

Все книги

Комментарии:

Нет комментариев

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу

Подписаться

Цитата месяца:

 • Зигмунд Фрейд - легендарный психоаналитик

  Зигмунд Фрейд - легендарный психоаналитик

  «Гомосексуальность, конечно, не дает никаких преимуществ, но и не является основанием для стыда. Это не порок, не деградация. Она также не может быть классифицирована как болезнь»

  Все цитаты

Библиотека:

 • Картирование цифровых ландшафтов транс-активизма в Центральной Азии и Восточной Европе

  Картирование цифровых ландшафтов транс-активизма в Центральной Азии и Восточной Европе

  Astraea и TGEU (2018)

  Astraea и TGEU с гордостью представляют новый отчет «Картирование цифровых ландшафтов транс-активизма в Центральной Азии и Восточной Европе». В докладе представлен региональный обзор цифровой организации транс-активистами* в 26 странах Центральной Азии и Восточной Европы (CAEE)**, описываются общие модели использования цифровых технологий, барьеры для свободного и безопасного использования Интернета, стратегии сопротивления гомо/трансфобно-мотивированной цензуре, надзору и онлайн-атакам. В нем также представлены рекомендации для доноров и техническим сообществам, корпорациям социальных сетей и государственным структурам.